menu

Portal Turystyczny Blizejslonca.pl
 
Strona główna > Zniżki
APARTAMENTY (Grecja-Chorwacja)
1. Dzieci do lat 12 - minus 200 zł od ceny podstawowej (dotyczy imprez o numerach 4-12)
- minus 100 zł od ceny podstawowej (dotyczy imprez o numerach l-3 i 13-14)
2. Dzieci do lat 4 - płacą wyłącznie za przejazd i ubezpieczenie 420 zł (oplata me obejmuje żadnych świadczeń oprócz przejazdu autokarem i ubezpieczenia)


HOTELE (Grecja - Bułgaria - Chorwacja)
1. Dzieci do lat 12 - minus 200 zł od ceny podstawowej (dotyczy imprez o numerach 4-12)
- minus 100 zł od ceny podstawowej (dotyczy imprez o numerach 1-3 i 13-14)
(w hotelach: Bałkan Hellasi Pieria Mare zniżka obowiązuje dla dzieci do lat 16)
2.Dzieci do lat 4 - płacą wyłącznie za przejazd i ubezpieczenie 420 zł (opłata nie obejmuje żadnych świadczeń oprócz przejazdu autokarem i ubezpieczenia)
Zniżki przyznawane są zgodnie 2 datą urodzenia dziecka.Warunki ubiegania się o gratisowe miejsce lub zniżkę dla dziecka:
1. Wszystkie gratisowe miejsca dla dzieci przewidziane w ofercie oraz wszystkie zniżki dla dzieci obowiązują wyłącznie podczas zakwaterowania dwóch osób petnoptatnych i dziecka w jednym pokoju. Maksymalna ilość dzieci, u których można zastosować zniżkę to dwoje przy udziale minimum dwóch dorosłych osób.
2. Zniżki obowiązują wyłącznie w ofertach, w których są ukazane i w wysokości zaznaczonej na ofercie lub innych promocjach opublikowanych przez Tramp Travel. Zniżki są limitowane.
3. W przypadku niektórych hoteli opłata od dziecka do lat 2 jest pobierana bezpośrednio w hotelu i jest to oplata hotelowa. Maksymalna ilość dzieci do lat 2 to 1 osoba przy udziale dwóch osób dorosłych.
4. Aby uzyskać zniżkę lub gratisowe miejsce należy podać datę urodzenia dziecka w momencie podpisywania umowy, jeżeli ten warunek nie będzie spełniony zniżka nie zostanie udzielona, a dziecko potraktowane jak osoba dorosła.
5. Wszelkie zniżki przewidziane dla dziecka są udzielane od ceny bazowej nie obejmują specjalnych dopłat nie zawartych w cenie, które dziecko musi uiścić.
6. W przypadku miejsc gratisowych lub dzieci do lat 2 należy uiścić wszelkie dopłaty specjalne jeśli takowe występują w ofercie.
7. Wszystkie dzieci muszą być objęte ubezpieczeniem zgodnie z ustawą o usługach turystycznych. Zatem od miejsca gratisowego zostanie pobrana taka opłata.
8. Zniżka dla dzieci obejmuje połowę porcji wyżywienia (w przypadku posiłków serwowanych) oraz noclegi na dostawce w zależności od obiektu. Dzieci płacące tylko za przejazd nie otrzymują żadnych świadczeń.
9. Zniżki dla dzieci, wolne miejsca nie mogą być połączone ze zniżkami dla osób dorosłych, zniżkami grupowymi oraz innymi zniżkami wynikającymi z promocji opublikowanej przez Tramp Travel.

ZNIŻKI DLA DOROSŁYCH
Warunki ubiegania się o zniżkę lub miejsce gratisowe dla osoby dorosłej: Zniżki dla osób dorosłych nie mogą być łączone z innymi zniżkami w tym dla dzieci i grup. Rezerwacja musi zostać potwierdzona wpłatą u organizatora w ściśle określonym terminie. Zniżka dla dorosłych możliwa jest do uzyskania tylko w przypadku opublikowania takowej promocji przez Tramp Travel. Przyznanie wszelkich zniżek jest zależne od decyzji organizatora.

ZNIŻKI DLA GRUP
Warunki ubiegania się o zniżkę dla grup:
1. Zniżka przedstawiona na stronie 2 obowiązuje przy ofertach autokarowych.
2. Miejsce gratisowe obejmuje jedynie podstawową ofertę (bez serwisu dodatkowego jeśli zostanie taki zamówiony przez grupę jako usługa dodatkowa).
3. Na liczbę osób w grupie nie zaliczają się żadne gratisowe miejsca udzielone przez Tramp Travel. Liczba osób w grupie to liczba osób pełnopłatnych z wyłączeniem dzieci - patrz pkt 4.
4. Dwa miejsca zniżkowe dla dzieci składają się na jedno pełne miejsce wpływające na liczbę osób w grupie, maksymalna ilość dzieci wpływających na liczbę grupy to 4 ( co stanowi 2 osoby).
5. Zniżka dla grupy nie może być łączona ze zniżką dla osób dorosłych, lub inną zniżką opublikowaną przez Tramp Travel w formie promocji.
6. W skład grupy mogą wchodzić dzieci ze zniżką przewidzianą ofertą, lecz nie zostaje dla nich udzielona dodatkowa zniżka grupowa.
7. Zniżka grupowa udzielana jest dla osób o podanej ilości podróżujących w jednym terminie do tego samego miejsca zakwaterowania, zgłoszonych w tym samym dniu.
8. Zaliczka wpłacana wdniu podpisania umowy musi zostać wpłacona od każdego uczestnika. 9. Liczba miejsc gratisowych jest limitowana.
10. W przypadku grup organizator może przedstawić propozycję nie zawartą w katalogu odnośnie zakwaterowania, jeśli tylko w ten sposób ma możliwość zapewnienia lepszego serwisu.Egzotyczne wycieczki do Azji Copyright 2003 by Tramp Travel. Created by Nets & i-matix
TRAMP TRAVEL HOLIDAYS INTERNATIONAL Sp. z o.o.
43-300 Bielsko-Biała, ul. Barlickiego 23
tel./fax: 033/ 828 19 80, 828 19 90, 822 70 89
e-mail: biuro@tramptravel.com.pl